Cáo Phó: Ni sư Thích Đàm Cúc tân viên tịch

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI SƯ THÍCH ĐÀM CÚC

– Nguyên Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình.

– Nguyên Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Vũ Thư.

– Nguyên Trụ trì Tổ đình chùa Keo ( Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

– Nguyên Ủy viên UBMTTQ huyện Vũ Thư

Do niên cao lạp trưởng, Ni sư Thích Đàm Cúc đã an nhiên thu thần viên tịch vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 02 tháng 09 năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình chùa Keo ( Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trụ thế: 70 năm

Giới lạp: 30 năm

Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào hồi 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2019 ( nhằm ngày 03 tháng 09 năm Kỷ Hợi). Kim quan được tôn trí tại Tổ đình chùa Keo ( Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Lễ viếng chính thức bắt đầu vào hồi 14h00 ngày 1 tháng 10 năm 2019 ( nhằm ngày 03/09 năm Kỷ Hợi).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 15h00 ngày 02 tháng 10 năm 2019 (ngày 04 tháng 9 năm Kỷ Hợi), sau đó cung thỉnh kim quan giác linh cố Ni sư nhập Bảo tháp tại Tổ đình chùa Keo ( Thần Quang tự), xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Nay Cáo Phó.

 

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN KÍNH BÁO

TRƯỞNG BAN TANG LỄ

 

Đại đức: THÍCH MINH THÀNH

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Điền tên của bạn