Không có bài viết để hiển thị

Recent Posts

Most Popular

Cáo Phó: Thượng tọa Thích Thanh Phương tân viên tịch

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Ban trị sự GHPGVN huyện Nam Trực, cùng môn đồ pháp quyến chùa Trung Điệu,  xã Đồng...

Thái Bình: Đôi bạn trẻ về chùa Ứng Linh tổ chức lễ Hằng Thuận

Tối ngày 10/04/2019 ( nhằm ngày 6/3/Kỷ Hợi), tại chùa Ứng Linh ( Thanh Bản), thôn Thanh Bản, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư,...

Thái Bình: Lễ khánh thành Đại hùng bảo điện chùa Lang Trung

Sáng ngày 30/3/2019 (nhằm ngày 25 tháng 2 năm Kỷ Hợi), tại chùa Lang Trung - xã Trung An - huyện Vũ Thư -...

Thái Bình: Lễ hội truyền thống làng Thanh Bản xuân Kỷ Hợi – 2019

Trong 3 ngày từ 18 đến 20/02/Kỷ Hợi ( nhằm ngày 23,24,25/03/2019) tại thôn Thanh Bản, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái...