Recent Posts

Most Popular

An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ

An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni...

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với...

Ngày 4 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày 14 tháng 5 năm Canh Tý) hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi...

Học Phật để làm người tốt hơn

Lời Phật dạy là vô cùng vô tận, trong khi sự hiểu của chúng ta tuy nhiều nhưng ứng dụng thì còn giới hạn....

Ý nghĩa và lợi ích của sám hối

Trong Phật giáo sám hối không phải là "rửa tội" như một số quan niệm của các tôn giáo khác, mà là một hành...

TƯGH ban hành Công văn 71 nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _________________________________________ Số: 071/CV-HĐTS V/v Thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng toàn...