Lễ thế phát xuất gia cho 2 Thanh thiếu niên Phật tử tại Tổ Đình Chùa Keo

Ngày 09 tháng 01 năm 2020 (nhằm ngày mùng 15 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái đã tổ chức lễ thế phát xuất gia cho 2 thanh niên Phật tử đã khởi tâm lành phát nguyện xuất gia sau một thời gian dài tìm hiểu giáo lý Phật Đà và học hỏi nếp sống chốn thiền môn. Buổi lễ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh dưới sự chứng minh của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thành viên HĐCM TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Thanh Quang – Trụ trì Tổ Đình chùa Keo, cùng chư tôn đức Tăng Ni chứng minh.

“ Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà những người đệ tử Phật luôn hướng đến. Quá trình truyền đăng tục diệm ấy đã trải qua hơn 25 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật còn tại thế.  Vì lẽ đó, trong dư âm của ngày lễ kỉ niệm Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thành viên HĐCM TƯ GHPGVN đã làm lễ thế phát xuất gia cho thiện nam Nguyễn Công Quang – Pháp danh Thiện Diệu và Sư thầy Thích Đàm Huynh – trụ trì chùa Đồng Phú xã Đông Đô huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình đã làm lễ thế phát xuất gia cho tín nữ: Phạm Thị Xuân – Pháp danh: Thiện Tuệ.

Trong đó, thiện nam Nguyễn Công Quang – Pháp danh Thiện Diệu sau một thời gian dài thị giả Đại đức Thích Thanh Quang – Trụ trì Tổ Đình chùa Keo, được tiếp xúc và học hỏi cuộc sống đạo hạnh của người tu sỹ chốn thiền môn, đã phát tâm xuất gia, lìa bỏ đời sống thế tục, sống đời sống phạm hạnh, mong muốn trở thành sứ giả của Như Lai để truyền đăng tục diện, kế vãng khai lai, nương vào Đại đức Thích Thanh Quang để tu học.  Còn tín nữ tín nữ: Phạm Thị Xuân – Pháp danh: Thiện Tuệ sẽ nương vào sư thầy Thích Đàm Huynh để xuất gia cầu đạo.

Sau nghi thức niêm hương, bạch Phật, thiện nam, tín nữ phát tâm xuất gia đã thành tâm sám hối ba nghiệp dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật và sự gia trì của chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền, hai bạn trẻ đã thành tâm sám hối những tội lỗi đã gây tạo từ vô thỉ kiếp tới nay.

Tại buổi lễ, thầy nghiệp sự đã khai đạo cho thiện nam, tín nữ phát tâm xuất gia: “ Thế phát xuất gia là cạo bỏ mái tóc, từ bỏ đời sống gia đình, vĩnh viễn xa lìa đời sống tình ái của thế nhân, đi ngược lại dòng đời, nương theo thầy tổ để học hạnh nguyện của người thoát tục, lấy đời sống đạo đức và chánh pháp cao thượng làm người bạn đời, quyết tâm hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát cho bản thân và tha nhân. Do đó, xuất gia không phải là sự chán đời, chạy trốn thế gian. Xuất gia không phải lánh nặng tìm nhẹ, ẩn dương nương Phật mượn đạo tạo đời. Xuất gia không phải vì cầu danh vọng, lợi lộc trong chốn thiền môn. Xuất gia chỉ vì con đường giác ngộ mà đức Phật và các bậc thầy tổ đã đi qua là con đường vững chãi, an vui, có khả năng chuyển hoá, giúp chúng ta vượt thoát khỏi nhà lửa ba cõi và không còn bị dòng đời cuốn trôi. Các con là người đã từ vô lượng kiếp gieo trồng căn lành, nên nay gặp được duyên tốt, xuất gia học Phật, thực tập hạnh từ bi và trí tuệ. Hạnh nguyện cao cả ấy muốn được thành tựu, trước tiên phải giữ giới pháp trong sạch, sống đời đạo đức, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ.

Tiếp đó, hai bạn trẻ đã thành tâm phát nguyện xuất gia với 3 điều sau:

Điều phát nguyện thứ nhất: Ý thức được rằng xuất gia là lý tưởng sống theo hạnh nguyện xuất trần cao cả của các đức Phật và các bậc thầy tổ, con nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời sống ái dục, trọn đời sống độc thân nhưng giữ giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh.

Điều phát nguyện thứ hai: Ý thức được rằng xuất gia là con đường tu học và hành trì lâu dài, đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và nhiều nguyện lực, con nguyện vượt qua tất cả các thử thách và chướng duyên, không dễ duôi trong các khoái lạc giác quan, không đắm nhiễm thói đời, không chạy theo danh lợi thấp kém, không tham gia chính trị, không phản bội lại lý tưởng của Phật pháp, quyết chí đạt được giác ngộ và giải thoát.

Điều phát nguyện thứ ba: Ý thức được rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng và sự nghiệp cứu độ chúng sinh của các đức Phật và các bậc thầy tổ, con nguyện làm lớn mạnh các đức tính từ bi, trí tuệ và không sợ hãi, sống bằng thái độ và hành động vị tha cao cả của các bậc Bồ-tát để hoàn thành chí nguyện xuất trần và nối gót con đường độ sinh của các bậc tiền bối.

Sau lời sách tấn tu học của thầy Bổn sư và nghi thức lễ quán đỉnh, thầy Bổn sư đã xuống tóc cho các giới tử, mong các giới tử ghi nhớ sự kiện trọng đại này, từ đó chuyên tâm tu học để trút bỏ gánh nặng phiền não tham, sân, si đã gieo trong quá khứ và hiện tại.

Buổi lễ xuất gia đã khép lại trong niềm hân hoan của hội chúng. Với chí xuất trần mãnh liệt và bản nguyện độ tha rộng khắp, các giới tử đã bỏ lại sau lưng những bụi trần và gác lại tình thâm về dưới mái chùa để nương thầy tu tập trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Có được hình tướng giải thoát hôm nay các giới tử đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách. Nguyện cho các sư chú sẽ mãi giữ được chí nguyện ban đầu, không phụ công ơn Tam Bảo, niềm kỳ vọng của quý thầy và Phật tử. Đặc biệt là những giọt nước mắt của cha mẹ, người thân, bạn bè đã cố giấu để các giới tử được thỏa chí nguyện của mình.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Ban TTTT Tổ đình chùa Keo

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Điền tên của bạn