Tổ Đình chùa Keo – Thái Bình khai đàn Pháp Hội Dược Sư cầu an năm 2017

Ngày 27-2 (nhằm ngày 2 tháng 2 năm Đinh Dậu), Tổ Đình Chùa Keo – Thái Bình (Thuộc thôn Hành Dũng Nghĩa xã Duy Nhất huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình) trang nghiêm tổ chức khai đàn “Pháp Hội Dược Sư Cầu An” cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, đất nước hòa bình, gia đình hạnh phúc, nguyện phong điều vũ thuận, tất thảy đều trọn thành Phật đạo.

Thời khóa tụng Kinh Dược Sư

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Đại Đức Thích Thanh Quang trụ trì Tổ đình chùa Keo – Thái Bình, Trưởng ban Tổ chức; Đại Đức Thích Minh Luận.

Lễ khai đàn Pháp Hội Dược Sư Cầu An tại Tổ đình chùa Keo – Thái Bình được thực hiện theo nghi lễ truyền thống. Tại lễ khai đàn, Đại Đức Thích Thanh Quang – Trưởng BTC xướng lễ cùng chư tôn đức, đạo tràng Hội Tập Phúc chùa Keo và gần 200 nhân dân tín đồ Phật tử gần xa thực hiện các nghi thức niêm đàn, sái tịnh và khai kinh Dược Sư mở đầu Pháp Hội Dược Sư Tiêu tai Diên Thọ trong một tuần lễ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 Đinh Dậu (27/2 đến 05/03/2017).

Tại pháp hội, ĐĐ.Thích Thanh Quang đã chia sẻ mục đích ý nghĩa pháp hội Dược Sư. Theo đó,  Phật Dược Sư nghĩa là “Vị Phật thầy thuốc”, còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đại Y Vương Phật, do 12 bổn nguyện của Ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông là cõi Tịnh Lưu Ly. Sau khi nghe xong toàn thể pháp hội nhất tâm hiệp lực trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, mọi nhà được yên ấm an vui…

Sau lễ khai đàn, hàng ngày từ mùng 2 đến mùng 8 đều có khóa lễ tụng kinh Dược Sư, lễ phóng đăng, giảng Pháp, lễ phóng sinh cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, lễ tiểu thí âm linh, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, cầu âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh, chúng hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo.

Tâm Trí

Nguồn ảnh: CLB Thanh Thiếu Niên Phật Tử Tổ Đình Chùa Keo

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Điền tên của bạn